HLAVNÍ STRÁNKA PORADENSTVÍ DDS SYSTÉMY HYDROIZOLACE GEOLOGIE REFERENCE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensor.sk


[kontrola hydroizolace střech a skládek] [kontrola těsnosti izolační fólie] [kontroly plastovych izolacii] [starých zátěží] [monitoring skládek] [prodej vodivé geotextilie] [plastova izolace] [kontrola střechy] [Skuska těsnosti střechy folie] [rovná střecha zatékání] [těsnost střechy] [hydroizolace střech] [těsnost střechy] [zatékání střechy] [plochych střech] [ploché střechy] [teče střecha] [proměření skládky po 2 metrech] [sanace a rekultivace uzemi][iskrova zkouska][iskrova zkouška]


Poradenství


Díky celosvětovým zkušenostem, které jsme postupně nasbírali posuzováním  nejrozmanitějších problémů s různým stupňem závažnosti na více než 950 úspěšných projektech jsme se rozhodli nabídnout naše dlouholeté zkušenosti formou poradenství a konzultací v oblasti projektování, skládkování, sanace starých zátěží a rekultivace čti dál…

Sensor DDS


Systémy SENSOR DDS®, ve světě známé i jako ELDS, vyvinuté naší firmou, jsou již více než 20 let spolehlivě nasazovány právě tam, kde je potřebná nepropustnost fóliového řešení a kde vizuální kontrola není účinná. Tyto systémy jsou uznávány po celém světě díky své přesnosti, rychlosti a spolehlivosti čti dál…

Životní prostředí


Problémům zněčištění životního prostředí a následným sanacím, věnuje naše firma mimořádnou pozornost. Prevence je důležitější než následné řešení již vzniklých problémů. Snažíme se především o to, aby se minimalizovalo riziko znečištění podzemních vod a půdy. Náprava ekologických změn je jinak několikanásobně dražší čti dál…

Geologie


Již 20 let se věnujeme posuzovaní ekologických zátěží, problematice podzemních vod a geologických poměrů na kritických území. Pomocí geofyzikálních metod odkrýváme riziková místa a nabízíme řešení. Geologickým mapováním a hydrogeologickým průzkumem sledujeme pohyby podzemních vod a kontaminace…

Naše prezentační video pozeraj zde

O nás


Naše společnost, založená v roce 1990, se zabývá kontrolou těsnosti izolační folie a detekcí průsaků na skládkách a střechách budov s plastovou izolací (HDPE, LLDPE, PVC, FPP). Poskytuje poradenskou, konzultační, projektovou a inženýrskou činnost v oblasti odpadového a vodního hospodářství, životního prostředí, geologie a ve stavebnictví nejenom v Česku, ale i v mnoha jiných zemích světa. Na řešení jednotlivých činností se podílí kvalifikovaný tým 20 univerzitně vzdělaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi, 45 technických a administrativních pracovníků a 20 externích univerzitních expertů. Společnost je vlastníkem certifikátů ISO 9001:2008, Technologie SENSOR DDS® má certifikát BAM a zodpovědní inženýři jsou držiteli certifikátů TÜV. Prostřednictvím našich společností poskytujeme široké spektrum environmentálních činností. Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou schopni vám pomoci v následujících činnostech:


Studie vlivů na životní prostředí, výzkum životního prostředí a hodnocení stavu životního prostředí, hodnocení lokalit, monitoring, environmentální audit, rizikové analýzy


Remediácie: sanace a remediácie, studie zhotoviteľnosti, projektová činnost, revitalizace lokalit, monitorování po dekontaminaci a ověření účinnosti realizovaných prací, sanační a posanačný monitoring)


Výstavba a vývoj: EIA (výzkum vlivů na životní prostředí, vyřizování povolení), výstavba v životním prostředí (projektování a dodávka zařízení pro zhodnocení, využití a skládkování odpadů) zařízení na využití geotermální energie, bioplynu a energie z odpadů), zařízení na využití vod a vodního hospodářství (projektování a výstavba kanalizačních sběračů, čistíren odpadních vod pro domy, nemocnice a komunální sféru), inženýrská geologie (výzkum lokalit pro zakládání staveb, radonový průzkum, geotechnický dozor)


Průmyslová ekologie: odpadové hospodářství (plány odpadového hospodářství, havarijní plány, pomoc při manipulaci s nebezpečným odpadem a všech ostatních druhů odpadů), vodní hospodářství, environmentální systémy, IPPC

Hydrogeologie a vodní zdroje: hydrogeologické studie, hydrogeologický výzkum a průzkum, zachycení vodních zdrojů a ochrana vodních zdrojů


Jiné aktivity: projektování a výkon inženýrských služeb ve stavebním inženýrství, řízení staveb, dozorování staveb z hlediska kontroly kvality a zajišťování nezávislé kontroly z hlediska kvality materiálů a služeb, PPP


SENSOR DDS® Technologie: námi vyvinutá unikátní technologie pro detekci a lokalizaci netěsností v geomembrány používaných v skládkách, v nádržích na nebezpečné a toxické látky, lagunách, rezervoárech pitné vody nebo jiných kapalin, tunelů, dálnic, mostů a jiných konstrukcí, všude tam, kde vyžaduje vodonepropustnost


Výstavba těsnících vrstev: instalace geosyntetických materiálů (geomembrány, geosyntetických rohoží apod.). Pro ​​všechny druhy aplikací


Jiné doplňkové služby: geologický, geofyzikální, hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum, seismické audit pro plánování využití území, Monitorování sesuvů, Monitorování environmentálnycjh zátěží, Monitorování, mapování a lokalizace kontaminantů, Monitorování skládkových plynů