HLAVNÍ STRÁNKA PORADENSTVÍ DDS SYSTÉMY HYDROIZOLACE GEOLOGIE REFERENCE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensor.sk


[kontrola hydroizolace střech a skládek] [kontrola těsnosti izolační fólie] [kontroly plastovych izolacii] [starých zátěží] [monitoring skládek] [prodej vodivé geotextilie] [plastova izolace] [kontrola střechy] [Skuska těsnosti střechy folie] [rovná střecha zatékání] [těsnost střechy] [hydroizolace střech] [těsnost střechy] [zatékání střechy] [plochych střech] [ploché střechy] [teče střecha] [proměření skládky po 2 metrech] [sanace a rekultivace uzemi][iskrova zkouska][iskrova zkouška]


Mobilní systém


Pomocí mobilního sytému se místo netěsností vyhledává pohybem senzorů na povrchu kontrolované plochy v přesně vymezených vzdálenostech, závislých na kvalitě přijímaného signálu. Je to jedno z nejefektivnějších a nejrychlejších řešení.
Aplikace


SENSOR DDS® je možné aplikovat na různé stavby, například:

Skládky: spodní izolace, překrytí, jímky, drenážní potrubí

Hydrogeologické struktury: bazény, přehrady, kanály

Stavby: podzemní stavby, střechy, tunely

Princip měření DDS


Technologie byla vyvinuta naší společností k zajištění celistvosti fóliových řešení zhotovených z PEHD, PELD, PP, PVC a jiných materiálů. Systém slouží ke kontrole těsnosti izolační fólie všude tam, kde je potřebná nepropustnost (z důvodu kontaminace pozemních vod) a vizuální kontrola není možná kůli překrytí jiným materiálem (geomembrána), musí být nevodivá.


Principem je náhrada toku kontaminantu skrz netěsnosti ve fólii tokem elektrického proudu a jeho následná detekce na snímačích pevně zabudovaných pod monitorovací fólii (fixní systém)  nebo na elektrodách pohybujících se na povrchu kontrolované geomembrány (mobilní systém).


Fixní systém


Fixní sytém se skládá ze senzorů a kabelů, které jsou pevně zabudované pod kontrolovaným tělesem zabezpečeném fólií. Díky certifikovaným materiálům je fixní systém spolehlivý a funkční i desítky let po jeho instalaci. Mezi jeho přednosti patří hlavně možnost znovu opakovat měření a tím možnost porovnávat výsledky v čase. Při použití fixního systému jsou k dispozici dva typy měření: offline a online měření. Pro ilustraci fixního systému klikněte na odkaz: www.sensorgroup.com

Offline a Online  


Offline měření se provádí ze Sensor měřícího boxu přímo v místě lokality za přítomnosti našeho vyškoleného inženýra, buď datalogerem (one by one) nebo portabilní měřicí stanicí (SENSOR DDS® LMS).


Další možností při systému offline měření je zabudování multiplexorů do Sensor měřícího boxu. Ty jsou aktivovány jenom v čase, kdy je požadované měření a to se vykonává na dálku přes internet (Sensor Cloud) z našeho pracoviště. Následně inženýři naměřená data vyhodnotí a v případě poruchy v těsnoti okamžitě informují klienta o možných rizicích. Tato metoda se nazývá Sensor Remote Monitoring System (SENSOR DDS® RMS).


Jednou z dalších možností je kontinuální měření těsnosti fólie pomocí watchdog technologie, což je jednoduchá online nebo offline verze monitorovací stanice. S touto stanicí se zjišťuje poškození celistvosti fólie, ale ne konkrétní místo.


SENSOR DDS® CMS (Continuous Monitoring System) je nejvyšší verzí měřících stanic. Jsou to online stanice, které jsou dimenzované tak, aby byly schopny pracovat nepřetržitě 24h/7d a vyhodnocovat data v intervalech podle požadavků klienta.


SENSOR DDS® CMS se dodává v různých kombinacích vyhodnocovacích jednotek. S alarmem, v případě vzniku netěsnosti bez analýzy její pozice, s analýzou její pozice, autonomní jednotka s vyhodnocovacím softwarem nebo s plně programovatelnou jednotkou tak, aby plnila všechny podmínky dané klientem.