HLAVNÍ STRÁNKA PORADENSTVÍ DDS SYSTÉMY HYDROIZOLACE GEOLOGIE REFERENCE KONTAKT


Copyright © 2017 SENSOR, s.r.o., www.sensorgroup.com  www.sensor.sk


[kontrola hydroizolace střech a skládek] [kontrola těsnosti izolační fólie] [kontroly plastovych izolacii] [starých zátěží] [monitoring skládek] [prodej vodivé geotextilie] [plastova izolace] [kontrola střechy] [Skuska těsnosti střechy folie] [rovná střecha zatékání] [těsnost střechy] [hydroizolace střech] [těsnost střechy] [zatékání střechy] [plochych střech] [ploché střechy] [teče střecha] [proměření skládky po 2 metrech] [sanace a rekultivace uzemi][iskrova zkouska][iskrova zkouška]


Kontrola na odhalené plastové fólii


SENSOR DDS® MIT je technologie vyvinutá speciálně na kontrolu kvality nezakrytých plastových izolací, fólií a asfaltových povrchů. Principem měření je vygenerování elektrického pole na kontrolované ploše a následná kontrola elektrických anomálií zařízením vyvinutým a vyrobeným v našem vlastním vývojovém středisku. SENSOR DDS® MIT je přizpůsobený systém na vyhledávání i těch nejmenších poškození, která se nedají pouhým okem detekovat, přesto mohou pod zátěží zvětšit svoji propustnost a tím způsobit nemalé škody.

Ploché střechy


Patří mezi konstrukce s největším podílem poruchovosti. Podíl vadných plochých střech na Slovensku a v Čechách podle dlouhodobého sledování přesahuje 90%, přičemž většina chyb se projevuje ve formě zvýšené vlhkosti a zatekání. Výjimkou nejsou ani vadné ploché střechy nových objektů. V případě výskytů zatekání střešních plášťů se oprava velmi často vykonává položením další vrstvy krytiny. Tento postup se obvykle realizuje bez důkladné analýzy daného stavu, což mnohonásobně zvyšuje náklady na rekonstrukci, nezaručuje dlouhodobé spolehlivé řešení a dokonce může daný problém ješte více zkomplikovat.

Základové stavby


Kontrola těsnosti izolací podzemních staveb je jedna z nejsložitějších a zároveň nejdůležitějších rolí z pohledu jejich prokazování.  Základní úlohou je prokázat těsnost izolace ihned po jejím položení a ještě před aplikací dalších technologií a stavebních vrstev. V případě dvojfoliových konstrukcí s využitím know-how naší společnosti aplikujeme systém SENSOR DDS® LAM, který spolehlivě a téměř okamžitě hlásí porušení celistvosti foliového těsnení zvukovým a vizuálním alarmem, k čemuž nejčastěji dochází při armovacích pracích, resp. při betonování nebo jiných stavebních činnostech.Prodej


V případě, že si nejste jisti, zda se systém Sensor DDS® MIT dá aplikovat i u Vás, neváhejte nás kontaktovat na našich telefonních číslech, která naleznete v kontaktech, nebo pomocí emailu na adrese office_cz@sensorgroup.com.


V případě zájmu o koupi systému SENSOR DDS® MIT nebo SENSOR DDS® LAM (Watchdog) kontaktujte naše marketingové oddělení.

Metóda SENSOR DDS® MIT patří k jedné z nejefektivnějších metod kontroly těsnosti na odhalené hydroizolaci. Pomocí této metody je možné detekovat i ty nejmenší netěsnosti pouhým okem neodhalitelné. Metoda se dá využít všude tam, kde se vyžaduje těsnost hydroizolace na střechách, při zakládání staveb, v bazénech a různých nádržích, ať už na vodu nebo nebezpečný odpad. Ke kontrole se vyžaduje pouze dobře vyčištěná a suchá hydroizolace a nejsou potřeba žádné jiné specifické podmínky. Pomocí našeho zařízení umíme snadno kontrolovat i těžce dostupná místa.